Tarımsal Üretim Faaliyetlerindeki Gelişmeler Ve Finans Üretim İlişkisi

TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİNDEKİ GELİŞMELER VE FİNANS ÜRETİM İLİŞKİSİ

Tarımsal üretimde üretim modelleri topyekün değişmemekle birlikte üretim faaliyetlerinde bir takım gelişme ve iyileşmeler yer yer görülmektedir. Bu gelişmelerin işletmelerde uygulanabilmesi için finansal yeterliliğin sağlanması gereklidir.

Finansal yeterliliğin sağlandığı işletmeler tarımsal üretim faaliyetlerinde farklı uygulamalar yapabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde küçük çaplı tarım işletmelerinin yatırım kararları onların finansal çevrelerine bağlı olmaktadır. Tarımsal politikalar özellikle Afrika’da riskin azaltılması ve sermayeye erişilmesi hususlarına odaklanmaktadır.1 Bu çalışmada görüldüğü üzere gelişmekte olan ülkelerde tarımsal işletmelerinin sermayeye ulaşması üretim ve yatırım kararlarına etkilidir. Devletler ekonomik güçleriyle orantılı olarak üreticileri teşvik, destek ve bazı muafiyetlerle donatırlar.

Sudan’da üreticilerin küçük bir kısmı finansman ihtiyacını yasal finansal sistemlerden karşılarken çoğunluğu arkadaşları, akrabaları ve yakınlarından sağlar.2 Ülkemizde ise üreticilere Bakanlıkça verilen destek ve teşviklerin yanında, tarımsal ürünlere alım garantisi ile sübvansiyonlu kredi kullanma imkânı sağlanmaktadır.

Finansal yeterliliğe sahip işletmeler aşağıdaki örnek uygulamaları kolaylıkla gerçekleştirebilmektedirler.

  • Modern alet ve ekipmanlara satın alma veya kiralama yoluyla ulaşabilmektedir. Örneğin anıza ekim yapan mibzer kullanarak ilave sürüm maliyetlerinden kurtulabilmektedir.
  • İşletmeler bir önceki yıldan ayrılan tohumluklar yerine hibrit tohum kullanarak daha verimli ve kaliteli ürün yetiştirebilmektedirler.
  • Kapalı devre sulama sistemi kullanarak bitkinin ihtiyacı kadar suyu sisteme alıp yüksek verim alabilmektedirler.
  • Muhafaza ve mücadele yöntemlerinde kimyasal mücadele yerine/yanında biyolojik mücadele yaparak maliyeti düşürme yoluna gidebilmektedirler.
  • Bitkinin ihtiyacı olan bitki besin elementlerini yerinde ve zamanında kullanarak verim ve kalite artışı sağlayabilmektedirler.
  • Gelişmiş hasat makineleri ile hasat kayıpları minimize edilerek gelir kaybı önlenebilmektedir.
  • Hasat sonrası lisanslı depoculuk gibi sistemlerde ürünleri muhafaza ederek ürünlerin değerinde satışı sağlanabilmektedir.

Yapılan çalışmalar ve uygulanan iyi örnekler incelendiğinde üretim ve finans ilişkisi birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu, işletme muhasebesinin işletmenin en önemli parçalarından birisi olduğu görülmektedir. Üretimin sürdürülebilmesi, üretim faaliyetlerindeki değişim, gelişim ve yeni yatırım kararlarının finansal durum gözetilerek verilebileceği anlaşılmaktadır.

1 Karlan D, Osei R.D, Osei I, Udry C. Agricultural Decisions after Relaxing Credit and Risk Constraints. Economic Growth Center Discussion Paper No. 1019. 2013.

2 Elgilany A. Ahmed, Hamid H. M. Faki, Abubkr Hussein. Role of Agricultural Finance in Producing Food Crops. International Journal of Agriculture and Forestry. 2012

Yorum Gönder

Güvenlik Kodu 14 + 8 = ?
Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım
UA-129914042-1