Araştırma Tasarımı (Avrupa Birliği’nde Kırsal Kalkınma Politikalarının Değişimi)

Bilimsel Araştırmanın;

Adı : Avrupa Birliği’nde Kırsal Kalkınma Politikalarının Değişimi

Konusu: Avrupa Birliği (AB) 2004 ve 2007 yıllarında grçekleşen beşinci genişleme dalgası ile 27 ülkenin içerisinde bulunduğu büyük bir yapıya dönüşmüştür. Yeni ülkelerin katılımı ile AB her alanda güç kazansa da başlangıçta kurulan çekirdek ilkeler ve politikaların yoğunluğu nispeten azalmıştır. Beşinci dalgada katılan ülkelerin eski üye ülkelere göre özellikle kırsal kalkınma politikaları bağlamında daha fazla eksikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada AB’nin bu sorunu giderebilmesi için son dönemde kırsal kalkınma politikalarında yaptığı değişimler incelenecektir.

Amacı: Bu araştırma AB’nin kırsal kalkınma politikalarını incelemek ve son dönemlerde kırsal kalkınma alanında yaptığı politika değişimlerini analiz etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu çalışma ile AB’yi bu politika değişimlerine zorlayan nedenler ortaya konulacaktır. Ayrıca politika değişimleri ile meydana gelen gelişmeler ve kırsal kalkınma alanında ileriye dönük hedefler analiz edilecektir.

Kırsal Kalkınma AB ile Türkiye arasında yapılan 35 müzakere fasılı arasından biridir. AB’nin bu alanda değişime gittiği politikalar ile uygulamalar takip edilmelidir. Bu çalışma kırsal kalkınmada politika değişimlerinin öğrenilebilmesi için kaynak teşkil edecektir.

Pandemi dönemi olması ve ekonomik kısıtlılıklar nedeniyle bu araştırma mevzuat taraması ile gerçekleşecektir. Yerince inceleme imkânı bulunmamaktadır. Mevzuat ve AB kaynakları tarafından verilen istatistiki veriler ile yorumlama yapılacaktır. Verilerin doğruluğu test edilemeyecektir.

Hipotezi : AB kırsal kalkınma politikalarının %40’ında revizyon gerçekleştirmiştir.

Yöntemi: Bu çalışma literatür taramasından oluşmaktadır. Çalışmanın materyalini birincil nitelikli veriler oluşturmaktadır. Bu verileri AB ülkelerindeki yayınlar, istatistikler, AB’nin ilgili komisyon kararları, tüzük, yönetmelik, direktif ve yayınlar oluşturmaktadır. Verilerin değerlendirilmesi, sentezlenmesi ve aralarında ilişkilerin kurulması, izlenilen politika ve uygulamaların sosyal, ekonomik ve kurumsal açıdan olası sonuçlarının yorumlanması yoluna gidilmiştir. Bulguların anlatımında tablo ve şekillerden yararlanılmıştır.

Kaynakça: Çekin S. E, Avro Krizi ve Artan Almanya Etkisi, SETA Değişim Sürecindeki AB Ekonomisi. Yıl 2017. Sayı:220.

Rural Development Proggrammes 2014-2020

Anonim, Avrupa Birliği’ne Üyelik Yolunda Türkiye Kırsal Kalkınma Politikası Raporu, Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu, Ankara. 2002

Rapor: AB’nin genişleme süreci ile birlikte son halkada katılan üye ülkelerde kırsal nüfusun gelirinin nispeten azaldığı görülmektedir. Gelirin düşmesi ile birlikte kentlere ve diğer üye ülkelere göçlerin başladığı, gerçekleşen göçlerle birlikte kırsal nüfusun ve tarımsal üretimin giderek azaldığı anlaşılmaktadır. Bu yapısal bozukluğun kalıcı hale gelmemesi için AB’nin kırsal kalkınma politikalarında bir takım değişikliğe gittiği görülmektedir.

Kırsal nüfusun azalmasının yanında çevrenin korunması, sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve iklim değişikliği ile ilgili tedbirler kapsamında tarımsal ve kırsal kalkınma politikalarında değişikliğe gidilmektedir. Bu kapsamda üye devletler bu hususta yapılan sözleşme gereğince üye devletlerin iç hukuk normlarını düzenlemeleri, bu düzenlemeleri gerçekleştirirken sözleşme maddelerinden en az 4 maddesine uymaları şart koşulmaktadır. Yapılan çalışmada politika değişimlerinin %47 oranında gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Fatih Boran

Yorum Gönder

Güvenlik Kodu 11 + 8 = ?
Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım
UA-129914042-1