Ak Parti

Bizim Mücadelemiz Türkiye Mücadelesi

Bu dava;

Zamanın, mekânın ve makamın ötesindeki bir anlayışla,
hırsını sevdasına,
nefsini kalbine,
öfkesini aşkına feda edenlerin davasıdır.

Bu dava;
çağlara meydan okuyarak
büyük bir medeniyet tasavvuruyla varlık şuurunu,
saadet asrının nuruyla aydınlatan erlerin, pirlerin, münevverlerin
ve onlara gönül verenlerin davasıdır.

Bu dava; 
varisi olduğu değerleri kurban edenlerin değil, 
hayat sunan o değerlere kurban olanların davasıdır.

Bu dava;
fikir sancısını doğum sancısından daha şiddetli ve derinden hissederek yeniden doğuşun hayali ve heyecanıyla derdini derman sayanların davasıdır.

Bu dava, “suç, sadece boşluğu dolduran kötülerin değil, aynı zamanda o boşluğu doldurmayan iyilerindir.” diyerek
iyi olmayı, doğru ve emin olmayı yaşamanın ana gayesi bilenlerin davasıdır.

***
Bu dava;
varlık ve benlik iddiasından vazgeçerek hakikat köleliğini sahte özgürlüklere tercih edenlerin davasıdır.

***
Bu dava;
Yesevi’den Yunus’a,
Edebali’den Akşemseddin’e,
Hacı Bektaş’tan Ahi Evran’a,
Abdulkadir Geylani’den Abdulhakim Arvasi’ye uzanan muhabbet silsilesinin her halkasına kıymet verenlerin davasıdır.

Bu dava; 
büyüklenenlerin değil, 
büyüklere hürmet edenlerin davasıdır.

***
Bu dava; 

cehaletin körlüğüne ve bilginin kısırlığına
karşılık
ilmini, Anadolu irfanıyla besleyen,
feraset sahibi gönüllerin davasıdır.

***
Bu dava;
“Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga imiş /
Bir veliye bende olmak, her şeyden ala imiş.” 
şiarıyla hareket eden sultanlar misali aşkın hududunu ötelerin ötesine taşıyanların davasıdır.

***
Bu dava;

“Bir kuş, bir kuş öldürse ben can çekişiyorum” sözünden mülhem dünyanın en ücra köşesinde zulme uğrayan mazlumların ahını duyup gücünü, sözünü ve imkanını bu yolda seferber edenlerin davasıdır.


Bu dava;
“Yetmiş iki millete aynı gözle bakmayan
Halka müderris olsa hakikatte asidir.” diyen Yunus gibi, 
her türlü ırkçılığı insanlık dışı gören ve üstünlüğü ancak 
şahsiyet, haysiyet, hassasiyet, insaniyet gibi değerlerde arayanların davasıdır.

***
Bu dava; 
yerel ve küresel ihanet kadrolarının oyun ve hilelerine rağmen, 
hiçbir hainliğe hainlikle, 
hiçbir zulme zalimlikle mukabele etmeyen ve adaleti; 
intikamın üstünde tutanların davasıdır.

Bu dava;
kir dolu hayat akıntısını sır dolu geçit haline getirme gayesiyle yanıp tutuşan, sığ ve kokuşmuş zaman dairesinden tecrit olanların davasıdır.

Bu dava;
“işini doğru yapanın yardımcısı Allah’tır” düsturunu bir istikamet levhası gibi taşıyanların ve bu hakikati iliklerine kadar yaşayanların davasıdır.

Bu dava;
etkiyi yetkide değil, 
hizmette, şefkatte, merhamette, ve hikmette görenlerin davasıdır.

Bu dava; muhabbettir, sevdadır, iştiyaktır, haktır
Bu dava; aşkımızla doğdu, aşkımızla yaşayacaktır.

https://www.akparti.org.tr/